Valikko Sulje

Esitteet ja ohjeet

ARCTIC SPAS® TAKUU (altaat, jotka on valmistettu vuonna 2020 tai sen jälkeen)

Arctic Spas® myöntää Custom sarjan allasrunkorakenteelle takuun rakennerikon aiheuttamien vuotojen varalta niin pitkäksi aikaa kuin altaan alkuperäinen ostaja omistaa altaan ja Classic sarjan allasrunkorakenteelle 10 vuotta.

Arctic Spas® myöntää Custom sarjan altaiden sähkölaitteiden osille 5 vuoden takuun ~ erityisesti pumpulle/pumpuille. Tehdasasennetuille Peak I, RossExhaustTM, Ultimate Lighting -valaistusjärjestelmälle, lämmittimelle materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä koskeva takuu alkuperäiselle omistajalle viideksi vuodeksi toimituspäivästä lähtien. Tämä takuu sisältää altaan korjaukseen tarvittavat osat.

Pumpuille myönnetään takuu materiaali- ja osavikoja vastaan. Pumpun akselin tiiviste on myös takuun alainen. Laiminlyödystä vuotavasta akselin tiivisteestä aiheutuva vahinko ei kuulu takuun piiriin. Tähän kuuluu mm. laakereiden jumittuminen sekä muuntajakuorten, käynnistyskytkimen, siipipyörän ja kondensaattorin toimintahäiriöt.

Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa akselin tiivisteen viasta, ennen kuin laitteeseen ilmestyy muita vaurioita. Viallisesta materiaalista aiheutuvan pumpun osan toimintahäiriö korjataan vaihtamalla osa takuun puitteissa.

Arctic Spas® pidättää oikeuden vaihtaa pumppuosat täyden pumppukokoonpanon vaihtamisen sijaan. Normaaliin pumpputoimintaan liittyvä värinä- tai kohina-ääni ei kuulu takuun piiriin.

Classic sarjan takuu 3 vuotta.

Arctic Spas® myöntää Custom sarjan altaille sulakkeita, valoja (siniset LED-valot, Northern Lights), Ultimate lighting -valaistusjärjestelmän LED-valoja, Wi-Fi:ä, suutinlisäkkeitä**, päällä sijaitsevan ohjauspaneelin peitettä, suodatinkoreja ja säännöstelykokoonpanoja, kääntölevyn kahvoja ja suojia, ilmansäätökahvoja ja -suojia, muovikannen kiinnikkeitä sekä kromikoristuksia koskevan takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle viideksi vuodeksi alkuperäisestä toimituspäivästä lähtien. Kattaa vain korjaukseen tarvittavat osat. **jet-suuttimilla (mukaan lukien Titanium) ei ole takuuta värinlähtöä, ruostumista tai haalistumista vastaan.

Classic sarjalle 3 vuotta

Arctic Spas® myöntää Custom sarjan altaan kuoren pintaa koskevan viiden vuoden takuun altaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien materiaalivirheiden aiheuttamien vuotojen varalta, mukaan lukien halkeamat, kuplat, hilseileminen ja laminaattipinnan irtoaminen. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat.

Classic sarjalle 3 vuotta.

Arctic Spas® myöntää Custom sarjan altaiden Castcore Mylovac®-kantta koskevan kolmen vuoden takuun materiaali ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat. (Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin; kannen nostimen tiivisteen vioittuminen lasketaan normaaliksi kulumiseksi.)

Classic sarjalle Castcore Mylovac® kansi 3 vuotta.

Tehdasasennetuilla, vähintään sarjanumerolla 150000 varustetuilla Onzen-järjestelmillä on kahden vuoden työtä ja osia, lukuun ottamatta elektrodeja, koskeva takuu.

Elektrodilla on 30 päivän takuu materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan. Elektrodi on kulutustarvike, jonka altaan omistajan on vaihdettava säännöllisesti suodattimen tavoin. Valtuutettujen Arctic Span teknikoiden jälkikäteen asentamilla (asennettu altaan valmistuksen jälkeen) Onzen-järjestelmillä on sama takuu kuin tehdasasennetuilla järjestelmillä, paitsi että takuu ei kata työtä. Myös enintään sarjanumerolla 149999 varustetuilla altailla on kahden vuoden  osia, lukuun ottamatta elektrodeja, koskeva takuu. Elektrodilla on yhden vuoden takuu.

Jälkikäteen asennetuilla Onzen-järjestelmillä on taas vain osia, ei osiin liittyvää työtä koskeva takuu. Huomaa, että takuuvaatimuksen käsittelemiseksi Arctic Spas -tehtaan takuuosasto saattaa ottaa yhteyden altaan omistajaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Arctic Span jälleenmyyjän vastuulla on antaa yllä mainitut altaan omistajan yhteystiedot takuuosastolle. Tämä takuu ei kata vuotavien pumpun tiivisteiden aiheuttamien muiden, Onzen-järjestelmään liittymättömien, osien vioittumista. Esimerkiksi lämmittimet, lämpöputket, suuttimet, otetangot, pumpun tiivisteet ja pumpun moottorit eivät kuulu takuun piiriin tässä tapauksessa. Tämä takuu ei kata veden kemiallisen koostumuksen aiheuttamaa vahinkoa allasveden laadulle. Valtuutetun Arctic Spas-jälleenmyyjän on suoritettava takuutyö.

Onzen-järjestelmä ei ole täysin automaattinen vedenkäsittelyjärjestelmä. Se on suunniteltu vähentämään vesihuoltoa, kun allasta käytetään tyypillisellä käyttäjämäärällä. Sen tähden järjestelmälle saattaa olla tarpeellista tehdä ylimääräinen klooraus ja veden kemiallinen tasapainottaminen. (Arctic Pure -merkin allaskloorin nimi on Boost). Altaan omistajan vastuulla on taata turvallinen veden kemiallinen koostumus ja kemialliset olosuhteet. Onzen-järjestelmän kanssa tulee käyttää Arctic Pure -merkin suolasekoitusta, joka on suunniteltu suojaamaan altaan komponentteja.

Muiden suolamerkkien käyttö saattaa vahingoittaa altaan osia. Arctic Spas® -valtuuttama huoltoyritys huomaa helposti virheellisen suolan käytön, josta on seurauksena takuun mitätöityminen.

Arctic Spas® myöntää tehdasasennettua Aquatremor® Bluetooth -äänijärjestelmää koskevan kolmen vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat. iPodilla® ja vedenkestävällä kotelolla on valmistajiensa suora takuu. Aquatremor® Deluxe pop up -kaiuttimilla on yhden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan.

Arctic Spas® myöntää tehdasasennettua WetTunesTM Bluetooth -äänijärjestelmää koskevan yhden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat ja paikan päällä suoritettavan työn. iPodille® ja vedenkestävä kotelolla on valmistajiensa suora takuu.

Arctic Spas® myöntää Custom sarjan Forever Floor® -pohjarakenteelle viiden vuoden takuun lahoamista ja rakenteellista murtumista vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Sisältää korjaukseen tarvittavat osat.

Classic sarjalle 3 vuotta.

Arctic Spas® myöntää Spa Boy -järjestelmälle 5 vuoden takuun materiaali ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan alkuperäiselle omistajalle alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Takuu koskee tehdasasennettuja järjestelmiä, lukuun ottamatta käyttäjän vaihtamaa Spa Boy -elektrodia, joka on vaihdettava vuosittain. Tämä takuu kattaa korjaukseen tarvittavat osat. Tämä takuu ei kata veden kemiallisen koostumuksen aiheuttamaa vahinkoa allasveden laadulle. Vain valtuutetut Arctic Spas®-jälleenmyyjät voivat suorittaa takuutyön. Kun Spa Boy -järjestelmä on asennettu Arctic Spas® -altaaseen valmistuksen jälkeen, Arctic Spas® myöntää Spa Boy -osille 5 vuoden takuun asennuspäivästä alkaen, mikäli ne on valtuutetun Arctic Spas® -valtuuttaman huoltoyrityksen asentamia ja asianmukaisesti rekisteröityjä.

Vastuuvapauslauseke: Tämä ei ole automaattinen vedenhuoltojärjestelmä. Järjestelmä on valmistettu tyypillistä allaskäyttöä varten. Altaan käyttäjä on viime kädessä vastuussa asianmukaisten ja terveellisten vesiolosuhteiden ylläpidosta. Muun kuin Arctic Pure -merisuolan käyttö vahingoittavat Spa Boyn osia ja mitätöivät takuun. Arctic Pure – kemiallisesti puhdistettu merisuolasekoitus on kehitetty suojaamaan Spa Boy-järjestelmän osia vahingoilta. Arctic Spas® -valtuuttama huoltoyritys  huomaa helposti, jos altaassa on käytetty muita suolasekoituksia. Tämä takuu mitätöityy, jos allasta käytetään suositellun (2000–2500 ppm:n) tason ylittävillä veden suolapitoisuuksilla. Tämä takuu ei kata vuotavien pumpun tiivisteiden aiheuttamien muiden, Spa Boy -järjestelmään liittymättömien, osien vioittumista. Esimerkiksi lämmittimet, lämpöputket, suuttimet, otetangot, pumpun tiivisteet ja pumpun moottorit eivät kuulu takuun piiriin tässä tapauksessa.

Huoltopalvelun saamiseksi tämän rajoitetun takuun kattamasta viasta tai toimintahäiriöstä on ilmoitettava Arctic Spas -jälleenmyyjälle mahdollisimman nopeasti ja on käytettävä kaikkia kohtuullisia menetelmiä altaan suojelemiseksi muita vikoja vastaan. Ostokuitin esittämisen jälkeen Arctic Spas -edustaja tai sen valtuuttama huoltoedustaja korjaa vian tämän rajoitetun takuun käyttöehtojen mukaisesti. Ennalta hyväksytyt korvausvaatimukset tulee suorittaa 60 päivän sisällä ennakkohyväksynnästä.

Kaikki olemassa olevat korvausvaatimukset umpeutuvat takuun umpeutumishetkellä. *Ota huomioon, että liitoskohtien vuodot lasketaan käyttäjän huollettaviksi, eivätkä ne kuulu rajoitetun takuun piiriin. Liitoskohtien vuodoista aiheutuvat vahingot eivät kuulu rajoitetun takuun piiriin. Erityisesti laitteisto, putkistot ja kuoren pinnat materiaali- ja ja valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä vastaan rajatun takuun sisällä. Matkakulut ovat asiakkaan vastuulla. Matkakulut katetaan 30 ensimmäisen päivän sisällä omistajuuden alkamisesta enintään 100 km:n etäisyydellä jälleenmyyjän tai nimetyn huoltoliikkeen sijainnista.

Jos Arctic Spas® määrittelee, että takuunalaista vikaa ei voi korjata, pidätämme oikeuden sen sijaan vaihtaa allas viallisen altaan alkuperäistä ostoarvoa vastaavaan altaaseen. Allas vaihdetaan ainoastaan Arctic Spasin® harkintakyvyn mukaisesti. Viallisen altaan poistamisesta ja uuden altaan toimituksesta sekä asennuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista vastaa altaan omistaja. Kuljetusmaksu maksetaan lähimpään Arctic Spas® -jakelukeskukseen.

Kaikki tässä esitellyt takuut koskevat vain altaan alkuperäistä omistajaa, jos allas on ostettu valtuutetulta Arctic Spas®-allasmyyjältä ja jos se on asennettu sen maan rajojen sisälle, josta se on alunperin ostettu. Kaikki tässä esitellyt takuut päättyvät, kun altaan omistajuus vaihtuu alkuperäiseltä omistajalta toiselle. Tämä takuu on voimassa vain sillä huoltoalueella, johon allas on alunperin asennettu. Rajoitettu takuu ei sisällä tehtaan valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltoedustajien korjaukseen liittyviä matkakorvauksia tai toimituskuluja. Kaikki tämän rajoitetun takuun kattamat tapaukset tulee korjauttaa tehtaan valtuuttamalla Arctic Spas® -jälleenmyyjällä. Takuut eivät sisällä tehtaan valtuuttamattoman edustajan aiheuttamia korjauskuluja. Takuun käyttämiseksi asiakkaan on otettava yhteys tehtaan valtuuttamaan jälleenmyyjään, jolta altaan omistaja on altaan ostanut.

Mikäli allas tai sen osa tulee palauttaa Arctic Spas® -jälleenmyyjälle, kaikki rahtikulut ovat altaan omistavan asiakkaan vastuulla. Kaikissa tapauksissa Arctic Spas® pidättää täyden oikeuden määrittää altaan toimintahäiriön syyn ja luonteen, ja näin ollen Arctic Spasin® tekemä määritys toimintahäiriöstä on lopullinen.

Kaikki yllä olevat takuut mitätöityvät, mikäli allasta on muunneltu (mukaan lukien oston jälkeen hankitut lisätarvikkeet), käytetty väärin tai tahallisesti vahingoitettu tai jos joku muu kuin Arctic Spasin® tehtaan valtuuttama jälleenmyyjä on yrittänyt korjata allasta. Muunteluun kuuluvat mm. kaikki osiin tehdyt muutokset sekä osien vaihto ja lisääminen ilman Arctic Spasin® kirjallista suostumusta. Väärinkäytöllä tarkoitetaan altaan huolimatonta käsittelyä, virheellisestä ja/tai luvattomasta sähkökytkennästä aiheutuvia vahinkoja, altaan mukana toimitetun omistajan käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutunutta toimintahäiriötä, mukaan lukien virheelliset käyttöönottomenetelmät tai altaan kuivana käyttö, altaan tai sen osien käyttö sopimattomassa tarkoituksessa sekä virheellisestä kemiallisesta koostumuksesta aiheutuvia vahinkoja (mukaan lukien heikon veden kemiallisen koostumuksen aiheuttaman lian kerääntyminen ja sen aiheuttamat vahingot mille tahansa altaan osalle), jään käyttöä altaassa, altaan tai allasveden ylikuumentamista, allaspinnan vahingoittumista, kun liukenemattomat vedenpuhdistusaineet jätetään pinnalle tai altaan käyttämistä kaupallisissa tarkoituksissa. Altaan kansilla ei ole takuuta kemiallista palamista, kovettumista tai värien haalistumista vastaan. Altaan kansilla ei ole takuuta veden imeytymistä tai sen aiheuttamia vahinkoja vastaan. Takuu ei kata altaan kannen väärinkäsittelystä johtuvia vahinkoja. Rajoitettu takuu ei kata nimenomaisesti altaan siirtämisestä tai virheellisestä asennuksesta aiheutuvia vahinkoja (mukaan lukien huonosti valmisteltu tai epätasainen maanpinta), vaan ne lasketaan tahalliseksi vahingoittamiseksi. Takuu ei myöskään kata allasrungolle ja -lattialle toimituksen tai käsittelyn aikana sattuneita materiaali- tai valmistusvirheiden aiheuttamia toimintahäiriöitä. Arctic Spas® ei ole vastuussa sähköyhtiötä koskevista ongelmista tai virheellisistä sähköasennuksista, tehon puutteesta ja/tai vioista, jotka aiheutuvat liian korkeista tai matalista jännitteistä käyttöparametrien ulkopuolella. Arctic Spas® ei ole vastuussa ohjelmisto- ja tuotepäivityksistä altaan eliniän ajan.

Arctic Spas® -takuu ei kata nimenomaisesti seuraavia tapauksia: luonnonvoimien, kuten salaman, myrskyn, tulvan, pakkasen, tulipalon jne., aiheuttamat vahingot tai kaupalliseen käyttöön asennetut altaat. Kaikki virheellisen kannen käytön tai altaan pinnan vahingoittumisen aiheuttamat toimintahäiriöt, kun allas jätetään ulos ilman porealtaan kannen asettamista paikoilleen. Kuumuus, joka syntyy, kun allas jätetään suoraan UV-lämpösäteilyyn ilman kantta, saattaa aiheuttaa ongelmia akryylipinnalle sekä muovisten osien vääntymistä, kiinnitysten vuotamista tai altaan käytön sammumista. Takuu ei kata näitä tapauksia. Altaan kansi tulee pitää altaan päällä, kun allasta ei käytetä. Takuu ei kata asennuspäivän jälkeen ilmoitettua altaan kuoren naarmuuntumista tai hienoista murtumista. Hienoisella murtumisella tarkoitetaan aluetta, jonka akryylipinnalla näkyy pieniä kiiltäviä viivoja. Tätä ilmiötä, joskin harvinaista, on  nähty tapahtuvan monen tyyppisillä muovilevymateriaaleilla. Porealtaiden lämpömuokatut akryylipinnat eivät ole immuuneja tälle ilmiölle. Hyväksymättömien vedenpuhdistusaineiden, kuten trikloorin, happojen, kalsiumhypokloriitin, natriumhypokloriitin ja peroksiidien, sekä kaikkien altaan pinnalle jäävien liukenemattomien vedenpuhdistusaineiden käyttämisestä aiheutuvat vahingot. Kaikkien muiden altaassa käytettyjen vedenpuhdistusjärjestelmien ja -kemikaalien tulee olla Arctic Spas® tehtaan hyväksymiä tai muuten takuu mitätöityy. Muun kuin tehtaan hyväksymän suolavesijärjestelmän asentaminen mitätöi pumpun tiivisteitä, metalliosia, suuttimia jne, koskevan takuun. Kaikkien altaaseen kiinnitettyjen tai altaan päälle asennettujen tuotteiden aiheuttama vahinko, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, huvimajat, kannen nostimet ja seetrilisätarvikkeet. Takuu ei kata lisävarusteita ja lisäosia, joita ei ole asennettu tehtaalla. Takuu ei kata virheellisestä talvisäilytyksestä aiheutuneita vahinkoja tai toimintahäiriöitä. Takuu ei kata toimituspäivän jälkeen ilmoitettuja tyynyjä koskevia vahinkoja. Tyynyt tulee irrottaa altaasta, kun sitä ei käytetä. Onzen on ainoa tehtaan hyväksymä suolavesijärjestelmä. Takuu ei kata kannen irrotusmekanismin käytöstä johtuvia vahinkoja. Käyttäjä voi itse huoltaa Onzen-elektrodin. Sen säännöllinen vaihto on asiakkaan vastuulla.

Arctic Spas® tai mitään sen edustajista ei ole vastuussa altaan käytön estymisestä tai muista välittömistä tai välillisistä kustannuksista, kuluista tai vahingoista, joita voivat olla, mutta ei rajoitetusti, pysyvän aurinkoterassin, pation, huvimajan tai muun asiakkaan asentaman kokoonpanon poistaminen. Se ei myöskään ole vastuussa altaan poistamisesta huollon tai vaihdon vuoksi koituvista nostokuluista. Arctic Spas® tai mitään sen edustajista ei ole vastuussa veden, suodatinpatruunoiden tai kemiallisten aineiden menetyksen aiheuttamista kuluista. Arctic Spas® tai mitään sen edustajista ei voida pitää missään olosuhteissa vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai omaisuusvahingoista, vaikka ne liittyisivätkin altaaseen. Arctic Spas® -takuut on rajoitettu enintään summaan, jonka Arctic Spas® on vastaanottanut altaan myynnin aikana.

Kaikki tässä esitellyt takuut muodostavat kaikki Arctic Spas® asiakkaalle tarjoamat takuut lain sallimissa puitteissa. Takuurekisteröinti (30 päivän kuluessa toimituksesta) on asiakkaan vastuulla ja takuun voimassaolon ehto. Tämä takuu tarjotaan lisäetuna, eikä se vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin. Kaikki tässä mainitut takuut edellyttävät, että kaikki korvausvaatimukset tulee toimittaa Arctic Spas® jälleenmyyjälle kymmenen päivän kuluessa vian havaitsemisesta ja vaatimusten mukana tulee toimittaa alkuperäinen asiakkaan kuitti, joka vahvistaa altaan ostamisen ja ostopäivän. Kaikki takuuvaatimukset tulee toimittaa takuuajan sisällä.

Edellä mainittujen ilmoitusten ja tietojen lähettämättä jättäminen mitätöi kaikki tässä mainitut takuut. Arctic Spas® pidättää oikeuden korjata tai vaihtaa osat tai materiaalit valitsemallaan tavalla. Joissakin tapauksissa saatetaan vaatia valokuvia oikeanlaisen arvioinnin suorittamiseksi ennen takuukattauksen määrittämistä. Jos asiakas ei voi joko saada osia tai riittävää palvelua tehtaan valtuuttamalta Arctic Spas® -jälleenmyyjältä, asiakkaan tulisi lähettää ilmoitus Arctic Spas® tehtaalle. Arctic Spas® -takuu ei kata nimenomaisesti seetri- tai komposiittirunkojen mahdollisista halkeamista, haalistumista, kupruiluista tai vääristymistä toimituspäivän jälkeen.

Takuu ei kata myöskään mitään seetri- tai komposiittirunkojen runkojen käsittelystä aiheutuvia vahinkoja. Tämä takuu ei kata töitä, jotka liittyvät WIFI-/Bluetooth/Ethernet Over Power- liitäntä tukeen tai -ongelmiin, onSpa®-sovelluksen käyttöönottoon ja liitäntätukeen ja -ongelmiin älypuhelimen kanssa tai vastaavia laitteita koskeviin kytkentöihin.